TRUDNOĆA

Važnost usmjerenja ka pravim odlukama od samog začeća do poroda uvelike pomaže pacijenticama tijekom trudnoće. Uz ultrazvučne ginekološke preglede i stručno vodstvo, proces trudnoće se može uvelike olakšati i majci i djeteti. Naša ordinacija tako ne samo da usmjerava i stručno savjetuje pacijentice, već pomaže i kod procesa prirodne ili medicinski potpomognute trudnoće. U slučajevima umjetne oplodnje, savjetujemo pacijente o potrebim koracima iste te dajemo podršku pri cijelome procesu.

ULTRAZVUK

Prije smo se zadovoljavali ultrazvučnim pregledima, kojima se može otkriti određeni broj anomalija.

  • Prvi ultrazvuk potrebno je napraviti između 6-8.tjedna kada utvrdimo da se radi o trudnoći u maternici sa vitalnim plodom.
  • Sa 12 tjedana radi se miny anomaly scan sa mjerenjim dužine ploda, debljine nuhalnog nabora (kože na vratu), nosnih kostiju i određenih protoka.
  • Sa 20-22 tjedna radi se anomaly scan sa detaljnom provjerom organskih sustava. U to vrijeme radi se i 4D UZV sa prikazom struktura i površine djetetovog tijela.
  • Nakon 30.tjedna pratimo rast djeteta i funkciju posteljice.

 

KOMBINIRANI PROBIR

Provodi se sa 12 tjedana. Sastoji se od ultrazvučnog pregleda i laboratorijskih testova i daje pouzdanost od oko 70%. Slično tome izvode se i triple i double test ali u dobi oko 16 tjedana.

 

RANI NEINVAZIVNI PRENATALNI TESTOVI

U najnovije vrijeme na raspolaganju su nam neinvazivni prenatalni testovi kao Harmony, Nifty, my Prenatal i sl. Kod ovih testova iz majčine krvi izoliramo djetetov DNK i analiziramo ga kao nakon amniocenteze, uz pouzdanost oko 99.4%. Pri tome nema rizika od gubitka trudnoće kao neželjenog događaja.

 

AMNIOCENTEZA

Kod rizičnih i sumnjivih trudnoća preporučamo amniocentezu (punkciju plodne vode) koja nam daje sa gotovo 100% sigurnošću uvid u kariogram (genetski kod) djeteta, ali nosi i rizik od 1% gubitka zdravog ploda.

Sve ove metode primjenjujemo u našoj ambulanti, odabirući za pojedinu pacijenticu ono što je i za nju najprihvatljivije.

Top